top of page

Kuinka säästää tuhansia euroja kiinteistöveroissa yhdellä yksinkertaisella askeleella?Vuoden 2023 kiinteistöveropäätöksessä monelle kiinteistönomistajalle kirjekuoresta löytyi yllätykseksi kasvanut verosumma maksettavaksi. Kiinteistövero voi nousta esimerkiksi, jos

kunta on tarkistanut ja korjannut alueellaan olevien rakennusten tietoja ja ilmoittanut muutoksista Verohallinnolle, kunta on korottanut kiinteistöveroprosenttia, Verohallinto on korjannut maapohjan virheellisiä tietoja, esimerkiksi tontin kaavatietoja tai muita ominaisuuksia tai koska rakennuskustannusindeksi on noussut. Kiinteistöveron määrä kannattaa kuitenkin tarkistaa, sillä tiedossa voi olla tuhansien eurojen säästöt yksinkertaisella tarkastuksella.


Katsotaanpa tilannetta trecon referenssin kautta:


Tamperelainen 2019 rakennettu taloyhtiö tarkastaa kiinteistöveronsa määrän. Taloyhtiöllä oli omistuksessa kaksi viereistä kiinteistöä. Tarkistuksen myötä huomattiin, että toiseen kiinteistöön oli sovellettu yleistä kiinteistöveroprosenttia, vaikka kummatkin kiinteistöt palvelivat vakituista asuntoa pienkerrostalon kautta. Kiinteistöön olisi tullut soveltaa vakituisen asuinkäytön kiinteistöveroprosenttia. Tämän lisäksi taloyhtiön autokatoksista oli jätetty tekemättä verotusarvon vähennys. Muutosten myötä säästöä taloyhtiölle kertyi yhteensä n. 2000 €.Kiinteistöverotus kannattaa tarkastaa, jos

a) kiinteistöllä on useita eri rakennusluokkaan kuuluvia rakennuksia tai rakennusten osia

b) kiinteistöllä on tehty rakennus- tai korjaustöitä

c) kiinteistö on uusi, eikä asiantuntija ole vielä tarkistanut taloyhtiön ominaisuustietoja.Kiinteistöveron tarkastus on ajankohtainen myös verottajan uutisoiman veronkorotuksen vuoksi, jolloin tarkistuksella on mahdollista hillitä muuten nousussa olevia kustannuksia.


Jätä kiinteistöveron tarkastus ammattilaisten käsiin ja ota yhteyttä jo tänään!

bottom of page