top of page

Maailman suurimman pankin toimitusjohtaja kehottaa varautumaan 8 prosentin korkoihinJamie Dimon, JPMorgan Chasen pitkäaikainen toimitusjohtaja, pohti äskettäisessä kirjeessään osakkeenomistajille korkotilanteen kehitystä ja taloudellista epävarmuutta. Dimonin mukaan pankki on valmistautunut korkojen "hyvin laajaan" vaihteluun, 2 prosentista 8 prosenttiin tai jopa korkeammalle. Tähän vaikuttaa muun muassa jatkuva valtion kulutus ja tarve hillitä inflaatiota. Hän painottaa, että korkeammat korot tekevät lainaamisesta kalliimpaa, mikä puolestaan kannustaa säästämiseen ja vähentää investointeja, jäähdyttäen taloutta ja lieventäen inflaation paineita.


Dimon on jo pidempään varoittanut korkeimmista koroista


Tämänhetkinen korkotaso Yhdysvalloissa, 5,25 % ja 5,5 % välillä, on korkeampi kuin yli kahteen vuosikymmeneen, mikä heijastaa keskuspankin pyrkimyksiä hallita inflaatiota. Kuitenkin Yhdysvaltain inflaation odotetaan hidastuneen viime kuukausina, ja markkinat ennakoivat kaksi neljännespisteen korkoleikkausta vuonna 2024.


Dimon on jo pitkään varoittanut, että sijoittajat saattavat olla liian luottavaisia uskoessaan, että korot putoavat nopeasti takaisin alempiin tasoihin. Viime vuonna hän ehdotti, että korot voisivat nousta 7 prosenttiin.


Tämän vuoden kirjeessään Dimon kirjoitti, että: "Kaikki seuraavat tekijät vaikuttavat olevan inflaation aiheuttajia: jatkuva valtion kulutus, maailman uudelleenmilitarisointi, globaalin kaupan uudelleenjärjestely, uuden vihreän talouden pääomatarpeet ja mahdollisesti korkeammat energiakustannukset".


Tähän mennessä korkeammat lainakustannukset eivät ole olleet niin suuri rasite Yhdysvaltain taloudelle kuin odotettiin. Vaikka jotkut sektorit, kuten asuntomarkkinat, ovat hidastuneet jyrkästi, työttömyysaste on edelleen alle 4 % ja yritykset, joita tukevat valtion ja kuluttajien menot, lisäävät työpaikkoja odottamattoman nopeasti.


Kertooko Yhdysvaltojen ja Euroopan talouksien ero kaikkea?


Korkokehityksen näkymien ajatellaan eroavan kuitenkin merkittävästi Euroopassa ja Yhdysvalloissa, koska talouksien odotetaan kehittyvät varsin eri tavalla. Euroopan keskuspankin (EKP) odotetaan aloittavan korkojen leikkaamisen kesäkuussa, mutta taloudellinen tilanne Euroopassa eroaa Yhdysvalloista, myös inflaation suhteen. Kyseessä on kuitenkin vain yksi koronlasku, joka euriboreihin on jo luonnollisesti hinnoiteltu. Kysymys siis enemmänkin on mahdollisista tulevista koronlaskuista ja erityisesti pitkän aikavälin korkonäkymistä, jotka näyttäytyvät luonnollisesti vielä epävarmemmilta kuin lyhyet korot.


Nordean korkoekonomisti Jan Von Gerich argumentoi korkeampien korkojen puolesta euroalueelle pidemmällä aikavälillä. Hän antoi neljä pääteesiä, jotka avaan tässä lyhyesti:


Ensimmäiseksi euroalueen tuottavuuskehitys voi olla paranemaan päin erityisesti tekoälyn laajamittaisen käyttöönoton vuoksi. Tämä tarkoittaa, että sijoitettu pääoma tuottaa paremmin. Paremmin tuottavat eurot johtavat kasvavaan investointihalukkuuteen. Toiseksi vihreä siirtymä on valtava tekijä, joka vaatii äärimmäisen paljon investointeja. Näihin investointeihin ei riitä julkisen vallan ilmastoverotoimet, vaan tarvitaan huimasti velkarahaa.


Kolmanneksi suhtautuminen julkiseen velkaan tuntuu muuttuneen...sallivampaan suuntaan. Jotta valtio saa velkaa, täytyy jonkun lainata rahaa. Ja tarvitaan korkeampia korkoja, jotta sijoittajat ovat valmiita rahoittamaan velkaantuneita valtioita. Neljäntenä tulee myös erittäin suuri teema eli eliniän pidentyminen, joka on ollut omiaan kiihdyttämään valmistautumista eläkeikään säästämällä. Nyt saattaa olla, että suurimmat edistysaskeleet elinajanodotteen nousuun on takanapäin. Samalla eläkeväestön osuus kasvaa ja yleensä eläkeläisillä kuluttamisen suhde säästämiseen kasvaa. Samalla tämä väestöluokka lisää myös terveydenhuoltomenoja ja siten painetta valtion velkaantumiselle.


Vain laiska laskee asuntosijoitustoimintansa kahden prosentin koron varaan 


Asuntosijoittajien on tärkeää huomioida tämä korkojen mahdollinen kehitys sijoituspäätöksiään tehdessään. Vaikka odotukset korkojen laskusta voivat tuntua houkuttelevalta investointiympäristöltä, on olennaista varautua myös siihen skenaarioon, että korot eivät laskekaan odotetusti. Erityisesti pidemmällä aikavälillä on syytä pohtia minkälaisen korkotason sijoitustoiminta kestää. Yleisesti yksityiset vuokranantajat ovat hyvin maltillisesti velkaantuneita, jolloin korkosensitiivisyys ei ole enää niin merkittävä. Mutta mikäli velkarahaa on huomattava määrä, on syytä tehdä laajat laskelmat – sillä tulevaisuuden korkotasot ovat kaikkea muuta kuin varmasti tiedossa.

Commentaires


bottom of page