top of page

Lyhyesti treco.

Neljän perustajan polut kohtasivat ensimmäisen kerran kriisinhallintaoperaatiossa vuonna 2017. Yhteiset arvot, yrittäjähenkisyys sekä kiinteistöjen parissa toimiminen sitoivat vuosien saatossa nelikon yhteen.

treco. sai alkunsa, kun perustajat huomasivat, että kiinteistösektorilla oli havaittavissa merkittäviä aukkoja asuntovarallisuuden johtamisen palveluissa, ja että eräät kohderyhmät kaipasivat kipeästi ammattimaista ja tulosperustaista palvelua. 

 

Markkina todisti näkemyksen oikeaksi, ja kun mukaan Advisory boardiin saatiin kaksi asuntovarallisuuden johtamisen kokenutta ammattilaista, toiminta käynnistyi vuoden 2023 aikana toden teolla. Ahkerasti ja asiakas edellä olemme päässeet hyvin liikkeelle ja nyt meihin luottavat mm. erilaiset asuntorahastot, yksityissijoittajat, säätiöt ja kiinteistösijoitusyhtiöt

Miten treco nostaa sijoitustoimintasi seuraavalle tasolle?

Tulosperusteiset palkkiomallit tukevat asuntosalkun tehokasta hallinnointia, tarjoten asuntosijoittajalle tehokkaan välineen sijoitusten arvon maksimointiin. Mallin ydinajatus perustuu suoriin taloudellisiin kannustimiin, jotka ohjaavat resursseja kustannustehokkaasti ja kohdennetusti, tavoitteena varmistaa, että jokainen sijoitettu euro työskentelee tuoton eteen. Tämän strategian avulla ei ainoastaan paranneta asuntosalkkujen tuottavuutta, vaan se myös kannustaa kehittämään innovatiivisia ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät kunkin salkun erityiset vaatimukset ja päämäärät.

 

Tämä malli lujittaa yhteistyötä asuntosalkun omistajan ja niitä hallinnoivan tahon välillä, mikä syventää keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä pitkällä aikavälillä. Kumppanuus mahdollistaa avoimen kommunikaation ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisen, luoden vankan perustan molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle. Kumppanuuden myötä avoin vuoropuhelu ja yhteisten päämäärien tavoittelu tulevat mahdollisiksi, mikä luo kestävän pohjan hedelmälliselle yhteistyölle. Tämänkaltainen asiantuntemus ja toimintatapa tekevät yhteistyöstä vertailukelpoista oman organisaation sisäisen tiimin kanssa työskentelyyn, vahvistaen palvelukokemuksen laatua.

Tulevaisuus trecon kanssa

treco. tarjoaa asiakkailleen ekosysteemin, jossa sijoittajat voivat luottaa saavansa kaiken tarpeellisen tuottavaan sijoitustoimintaan. Ekosysteemin tarjoama laaja palveluvalikoima kattaa kaiken asiantuntijaneuvonnasta remonttipalveluihin, jolloin sijoittajan hyödyksi avautuu laaja verkosto kunkin alan parhaita asiantuntijoita. Asiakasvastuullisen salkunhoitajan tehtävänä on hyödyntää tätä verkostoa optimaalisesti asuntosalkun tavoitteiden täyttämiseksi.

 

Kun asuntovarallisuutta johdetaan tulosperusteisesti ja ammattitaitoisesti ekosysteemin tukemana, avataan samalla ovi mahdollisuuksiin, joiden avulla sijoittajamme voivat yhden yrityksen, trecon, tuella hyödyntää asuntosalkkunsa täyden potentiaalin.

bottom of page