top of page
treco_Kun olet valmis nostamaan kiinteistövarallisuutesi seuraavalle tasolle.

Kun olet valmis nostamaan asuntovarallisuutesi seuraavalle tasolle

treco. :n palvelumalli yhdistää institutionaalisten toimijoiden ammattimaisuuden sekä pienten organisaatioiden ketteryyden ja yrittäjähenkisyyden. Hyödyntämällä uusimpia teknologisia innovaatioita toimintamme on järjestelmällistä ja aina ajantasaiseen dataan pohjautuvaa. Teemme tulosperusteista ja kokonaisvaltaista asuntosalkun manageerausta sekä tarjoamme neuvonantoa asuntoihin ja asuntomarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä.

Palvelut

Manageeraus

Asuntoportfolion ympärille rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa täyden palvelun kokonaisuus, joka vastaa strategian perusteella määriteltyjä tavoitteita. Toimintamme on tulosperusteista sekä proaktiivista ja keskittyy käytännönläheisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan asiakkaan strategisten tavoitteiden toteutuminen. Päämäärämme on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa alati muuttuvilla markkinoilla, ja siksi panostamme jatkuvasti tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen.

Vuokravälitys

Vuokravälitys kuuluu Manageerauksen sopimusasiakkaiden palvelukattaukseen. Lisäksi tarjoamme vuokravälitystä yksittäisille kohteille ja kokonaisuuksille. Vuokravälitys suunnitellaan asiakkaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yhdessä proaktiivisen otteen ja nykyaikaisten järjestelmien avulla varmistamme kiinteistöliiketoiminnan toisen komponentin, vuokraustoiminnan, onnistumisen asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Advisor -palvelut

Asuntoportfolion tai yksittäisen kohteen arvonluonnin tueksi tueksi treco tarjoaa asiakkailleen monipuolisia Advisor -palveluita kuten salkku-, kohde- tai muut analyysit, kiinteistöverotus, transaktiot. Monipuoliset järjestelmät ja laadukas ajantasainen data yhdistettynä asiantuntijoihin mahdollistaa laadukkaan tietoon perustuvan päätöksenteon.  

Hinnoittelu

Manageerauksessa hinnoittelu räätälöidään salkun mukaan ja Advisor -palveluissa tilannekohtaisesti.

Vuokravälityksen välityspalkkio 1,0 kertaa yhden kuukauden vuokra (sis. alv 24%) sekä mahdolliset asiakirjakustannukset. 

Järjestelmä ja raportit

Manageerauksemme asiakkaiden käytössä on järjestelmä, josta näkee salkun reaaliaikaisen tilanteen, oleelliset tunnusluvut, kommentit vuokrasuhteista ja salkunhoitajalle asetetut tehtävät.

Salkkuanalyysissä analysoimme asiakkaan portfolion, niiden mikromarkkina-alueet, tuottopotentiaalit, demografiset tekijät ja näiden trendit. Analyysin pohjalta luomme asiakkaalle oman ehdotuksemme salkun kehittämiseksi tukemaan päätöksentekoa kohti tavoitteita.

Asuntosalkun CRM -järjestelmän esimerkkikuva treco Oy
population trend1.png
rent trend1_edited.jpg
bottom of page