top of page
treco_Kun olet valmis nostamaan kiinteistövarallisuutesi seuraavalle tasolle.

Kun olet valmis nostamaan asuntovarallisuutesi seuraavalle tasolle

treco. :n palvelumalli yhdistää institutionaalisten toimijoiden ammattimaisuuden sekä pienten organisaatioiden ketteryyden ja yrittäjähenkisyyden. Hyödyntämällä uusimpia teknologisia innovaatioita toimintamme on järjestelmällistä ja aina ajantasaiseen dataan pohjautuvaa. Teemme tulosperusteista ja kokonaisvaltaista asuntovarallisuuden manageerausta sekä tarjoamme neuvonantoa asuntoihin ja asuntomarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä.

Manageeraus

Asuntovarallisuuden johtaminen on suunnattu ammattimaisille asuntosijoittajille tai muuten merkittävän asuntovarallisuuden parissa toimiville. Asiakkaitamme ovat mm. erilaiset asuntorahastot, yksityissijoittajat, säätiöt ja kiinteistösijoitusyhtiöt. Tulosperusteiset palkkiot, nimetty salkunhoitaja sekä toimintamallimme mahdollistama ketteryys ja innovatiivisuus varmistavat parhaan mahdollisen tuoton.  Ulkoisena palveluntuottajana hoidamme kaiken vuokra-asuntoihin liittyvän operatiivisen toiminnan. Palvelua on myös mahdollista räätälöidä erilaisiin tarpeisiin, mutta olennaisimmat komponentit, salkunhoitaja ja tulosperusteiset palkkiot, ovat aina palvelun ydintä.

Tulosperusteiset palkkiot

Tulosperusteinen palkkiomalli varmistaa, että treco sitoutuu kehittämään salkkua asiakkaan etu edellä eikä tyydy tarjoamaan keskinkertaista palvelua. Tulosperusteiset palkkiot määritellään asiakkaan kanssa yhdessä ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. 

Salkunhoitaja

Jokaisella salkulla on nimetty asiakasvastaava, joka on kasvollinen yhteyshenkilö asiakkaan kaikkiin tarpeisiin ja vastaa salkun tavoitteiden täyttymisestä. Hyödynnämme toiminnassamme moderneja järjestelmiä, joiden avulla toiminta on läpinäkyvää ja tehokasta.

Ketteryys

Toimintamallimme yhdistää pienten organisaatioiden ketteryyden ja yrittäjähenkisyyden isojen toimioiden ammattimaisuuteen. Palvelukokonaisuus suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä. trecon on mahdollista räätälöidä palvelua, koska yhteistyö voidaan aloittaa rajatun määrän asiakkaiden kanssa. Yhteistyön mahdollisuus tarkastellaan salkkukohtaisesti. 

Hinnoittelu

Manageerauksessa hinnoittelu salkun mukaan ja Advisor -palveluissa tilannekohtaisesti.

Järjestelmä ja raportit

Manageerauksemme asiakkaiden käytössä on järjestelmä, josta näkee salkun reaaliaikaisen tilanteen, oleelliset tunnusluvut, kommentit vuokrasuhteista ja salkunhoitajalle asetetut tehtävät.

Analysoimme asiakkaan salkun, sen mikromarkkina-alueet, tuottopotentiaalit, demografiset tekijät ja näiden trendit. Analyysin pohjalta luomme asiakkaalle oman ehdotuksemme salkun kehittämiseksi tukemaan päätöksentekoa kohti tavoitteita.

Asuntosalkun CRM -järjestelmän esimerkkikuva treco Oy
treco Oy analyysiraportti väestönkehitys esimerkki
treco Oy analyysiraportti vuokratrendi esimerkki

Vuokrauspalvelu

Vuokraustoiminta on yksi asuntosijoittamisen tärkeimmistä osa-alueista, minkä vuoksi siihen suhtaudutaan vaaditulla ammattimaisuudella. Tarjoamme vuokravälitystä sopimusasiakkaiden lisäksi yksittäisille kohteille ja kokonaisuuksille. Vuokravälitys suunnitellaan asiakkaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yhdessä proaktiivisen otteen ja nykyaikaisten järjestelmien avulla varmistamme kiinteistöliiketoiminnan toisen komponentin, vuokraustoiminnan, onnistumisen asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Dataa ja analytiikkaa

Vuokravälitykset tehdään aina paitsi kokemukseen, myös viimeisimpiin tilastoihin ja erilaisten mikrosijaintien tilanteisiin perustuen. Data yhdessä hyvän analyysin kanssa mahdollistaa vuokravälitykselle optimaalisen lopputuloksen.  

Tavoitteellinen välitys

Tavoitteita on erilaisia ja jokaisen välityksen kohdalla välitetään asunto asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Maksimaalinen vuokra, korkea käyttöaste tai maksimaalinen taloudellinen vuokrausaste edellä.

Hinnoittelu

Vuokravälityksen välityspalkkio 1,0 kertaa yhden kuukauden vuokra (sis. alv 24%) sekä mahdolliset asiakirjakustannukset. 

bottom of page