top of page

Kolme kiinteistöalan trendiä, joita pitää silmällä vuonna 2023

Kiinteistömarkkinat ovat jatkuvasti muutoksessa, mutta viime vuosina alalla on tapahtunut merkittävä siirtymä trendeissä. Teknologian kehitys, muuttuvat demografiset tekijät ja taloudelliset vaihtelut ovat kaikki vaikuttaneet alaan. Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamisen volyymin muutos oli joulukuussa 2022 -9,1 %. Kuitenkin vuoden 2023 alussa asiantuntijat ovat uskaltaneet tehdä varovaisia ennustuksia niin rakentamisen kuin asuntomarkkinoiden elpymisestä. Mitä muita trendejä asumiseen ja rakentamiseen liittyen kannattaa siis seurata vuonna 2023? Keräsimme yhteen kolme trendiä, jotka vaikuttavat asuntomarkkinoilla tänä vuonna, joita sinun asuntosijoittajana kannattaa pitää silmällä.

1. Älykotien nousu

Yksi merkittävimmistä ennakoitavissa olevista trendeistä, joka vaikuttaa kiinteistöalalla vuonna 2023, on älykotien nousu. Asukkaat ovat yhä kiinnostuneempia integroimaan älyteknologiaa koteihinsa ja rakennuttajat vastaavat kysyntään integroimalla älytermostaatteja, valaistusjärjestelmiä ja turvajärjestelmiä uusiin koteihin ja korjaamalla olemassa olevia koteja. Älykotiratkaisuiden kysyntä on kasvanut niin maailmalla kuin myös Suomessa. Laitteet kuten Amazon Echo ja Google Home ovat yleistyneet, mikä ajaa älykodin teknologian käyttöönottoa.

2. Rakentamalla vihreämpää tulevaisuutta

Kestävyyden tärkeys on toinen trendi, joka saa jalansijaa kiinteistömarkkinoilla vuonna 2023 yhä vahvemmin. Ilmastonmuutos ja ympäristön huolenaiheet kasvavat, ja yhä useammat kodin ostajat etsivät ekologisesti kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Kiinteistökehittäjät vastaavat rakentamalla koteja, joissa käytetään kestäviä materiaaleja, energiatehokkaita laitteita ja jopa vihreitä kattoja. Rakennusteollisuus RT on muun muassa käynnisti vuonna 2022 kestävän rakentamisen ohjelmansaadakseen alan teolliset toimijat yhteen ratkaisemaan alan kestävyyshaasteita. Kuluvana vuonna ohjelma pyrkii kokoamaan rakennusalan teolliset toimijat yhteen tuottamaan uutta tietoa ja ymmärrystä ympäristön kannalta kestävästä rakentamisesta sekä vauhdittamaan rakennusalan kestävyysloikkaa konkreettisin toimenpitein.

3. Yhteisasuminen – Uusi trendi asumisessa

Yhteisasuminen tarkoittaa asumismuotoa, jossa huoneisto jaetaan vapaaehtoisesti sellaisten ihmisten kesken, jotka eivät kaikki ole sukua toisilleen tai romanttisessa suhteessa keskenään. Elinkustannusten noustessa, yhteisöllinen asuminen nostaa päätään vaihtoehtona laadukkaampaan asumiseen halutulla asuinalueella. Yhteisasuminen voi myös olla edullisempi vaihtoehto perinteisille asunnoille, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon. Yhteisasumisen yleistymisestä on viitteitä, vaikka tutkimusta aiheesta onkin vielä vähän. Esimerkiksi A-kruunu -yhtiö on kehittänyt vuodesta 2020 "ryhmävuokrakotien" konseptia, joka vastaa yhteisasumisen määritelmää. Ensimmäiset yhtiön ryhmävuokrakodit valmistuivat vuoden 2021 lokakuussa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistömarkkinat kehittyvät jatkuvasti ja vuonna 2023 odotetaan uusia trendejä ja muutoksia. Älykodeista kestävään rakentamiseen ja yhteiselo-tiloihin kiinteistöala vastaa muuttuviin demografisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin. On tärkeää, että asuntosijoittajan pysyt ajan tasalla näistä trendeistä tehdäkseen valistuneita ja tulevaisuuden trendeihin perustuvia päätöksiä kasvattaessa salkkuasi.

Comments


bottom of page