top of page

Taloyhtiö, älä maksa liikaa kiinteistöveroa - Näin tarkistat kiinteistöveron oikean määrän

Päivitetty: 11. maalisk.

Taloyhtiön kiinteistövero määräytyy kiinteistön rakennuksen - ja maapohjan verotusarvon perusteella. Kiinteistövero lasketaan kertomalla kiinteistön verotusarvo kiinteistöveroprosentilla. Kiinteistöveron määrittäminen perustuu kaavamaisiin laskentakaavoihin sisältäen useita yksityiskohtia ja vaihtoehtoisia tulkintatapoja. Kaavamaisuudesta ja vaihtoehtoisia tulkintatavoista johtuen on kiinteistöverotuksessa mahdollisuus huomattaviin säästöihin kiinteistön verotusarvon tarkistuksella. Säästöä voi syntyä vuositasolla muutamista sadoista euroista useisiin tuhansiin.

Miten kiinteistövero siis määräytyy? Rakennuksen arvo määräytyy rakennuksen ominaisuuksien perusteella. Verotusarvoon vaikuttaa mm. rakennuksen pinta-ala, varustetaso, ikäalennukset ja rakennustyyppi. Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan sitä kokonaisalaa, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Ikäalennukset lasketaan rakennuskohtaisesti riippuen rakennuksen tyypistä sekä materiaaleista. Tehdyt peruskorjaukset pienentävät ikäalennusten määrää ja näin nostavat veron määrää. Maapohjan verotusarvo määräytyy käyttötarkoituksen, sijainnin ja liikenneyhteyksien perusteella. Rakennusoikeuden vajaakäyttö ja jos sillä sijaitsevien rakennusten arvo ei ole tontin arvoon verrattuna vähäinen, on tontin arvoa alennettava ja näin ollen myös maapohjan kiinteistöveron määrää pienennettävä.

Kiinteistöverotuksen virheet - mistä ne yleensä johtuvat?

Kiinteistöverotuksessa virheet syntyvät yleensä, kun kiinteistöön tehdään muutoksia, arvostus on alun perin tehty väärin, kiinteistössä on huomioitu liikaa sinne kuulumattomia rakennuksia tai kun peruskorjauksia tai rakennuksen erityispiirteitä ei ole otettu huomioon. Esimerkiksi autokatoksen, parvekkeiden tai alle 160cm korkeiden tilojen huomioiminen rakennuksen arvostamisessa on voitu tehdä virheellisesti tai se on jäänyt tekemättä kokonaan. Maapohjan virheet liittyvät maapohjan arvostamiseen ja vääriin veroprosentteihin.

Tarkastuksella todellisia säästöjä

Kiinteistövero kannattaa tarkastuttaa isännöitsijällä tai asiantuntijalla yleensä, jos tarkastusta ei ole tehty muutamaan vuoteen, kiinteistössä on tehty remontteja tai muutoksia, tai asunto-osakeyhtiössä on painetta kulujen karsimiseen. Parhaimmillaan säästöä voi syntyä useita tuhansia euroja vuositasolla tai 12 000 € kuten eräällä taloyhtiöllä Lauttasaaressa.


Kiinteistöveroon voi hakea takautuvasti oikaisua kolmelta edelliseltä vuodelta, jolloin oikaisu voi tuoda suurtakin helpotusta taloyhtiön talouteen. Ota yhteyttä ja tarkastetaan taloyhtiösi kiinteistövero ajantasalle!コメント


bottom of page