top of page

Varallisuusefekti - Kodin hinnanlasku sulkee lompakon nyörit

Päivitetty: 12. huhtik.



Talouden monimutkaisessa verkostossa varallisuusefekti näyttäytyy keskeisenä tekijänä, joka muovaa kuluttajien käyttäytymistä, kuluttamista ja vaikuttaa lopulta myös asuntomarkkinoihin. Varallisuusefekti ”wealth effect” viittaa siihen, kuinka kuluttajien varallisuuden muutokset, usein omaisuuserien hinnanvaihteluiden seurauksena, voivat merkittävästi vaikuttaa kulutus- ja sijoituskäyttäytymiseen. Asia vielä lyhyemmin ilmaistuna: varallisuushintojen muutokset kulutuskysyntään, tai kansankielisemmin ”kodin hinnan nousu rohkaisee autokaupoille”.


Varallisuusefekti on läsnä myös muissa omaisuuserissä kuten osakkeissa, mutta tutkimusnäyttö osoittaa efektin olevan erityisen läsnä asuntomarkkinoilla. Suomessa tämä on erityisen merkittävää, koska iso osa ”omaisuusportfoliosta” tai varallisuudesta on kiinni asunnoissa.


Varallisuusvaikutuksen ymmärtäminen


Varallisuusvaikutus viittaa kulutuksen muutokseen, joka seuraa koetun varallisuuden muutosta. Kun ihmiset tuntevat olevansa varakkaampia (yleensä omaisuuserien kuten osakkeiden tai kiinteistöjen arvon noustessa) he ovat todennäköisemmin valmiita myös kuluttamaan enemmän ja jopa sijoittamaan enemmän. Taustalla on ajatus ”varaa on”. 


Vastaavasti, kun omaisuuserien arvot laskevat, koettu varallisuus vähenee, mikä johtaa varovaisempaan kulutus- ja sijoituskäyttäytymiseen. Tämä vaikutus korostaa taloustieteen psykologisia ja käyttäytymiseen liittyviä aspekteja, joissa käsitys usein ohjaa toimintaa. Tämä käsityksen muutos on juuri se, mitä asuntomarkkinoilla on tapahtunut viime vuosina.


Varallisuusefekti on pyörinyt negatiiviseen suuntaan


Inflaatio on ollut merkittävästi tavoitetasoa korkeammalle syöden ihmisten ostovoimaa kauhakuormaajan tavoin, ja samaan aikaan inflaation myötä korot ovat nousseet. Nimellispalkkojen kehitys on ollut kaukana inflaatiotasosta ja reaalinen ostovoima on laskenut yli kymmenen vuoden takaiseen. Heikentyvä reaalinen ostovoima ja nopeasti nousseet korot ovat olleet myrkkyä asuntomarkkinoille. Hinnat ovat laskeneet ja yhä laskevien hintojen myötä kuluttajien mielet ovat altistuneet epävarmuudelle – kauanko hinnat vielä laskevat? 


Samaan aikaan koettu varallisuus on laskenut yhä syvemmälle vaikuttaen laajalti talouteen, ja luottamusluvut ovat olleet täysin pohjamudissa. Tietenkään varallisuusefekti ei ole ainoa vaikuttava tekijä, vaan taloudessa on ollut lukuisia epävarmuustekijöitä. Koska yksityinen kulutus on merkittävässä osassa koko taloutta, kulutuksen vähentäminen varallisuusefektin kautta on yksi tekijä jarruttamassa koko talouskasvua.


Vipuvaikutuksen kautta tapahtuva efektin vahvistuminen


Varallisuusvaikutuksen merkitys asuntomarkkinoilla usein vahvistuu vipuvaikutuksen kautta. Kiinteistöihin sijoittamiseen käytetty lainaraha voi suurentaa tuottoja, kun asuntojen hinnat nousevat, parantaen varallisuusvaikutusta ja rohkaisten lisäsijoituksiin ja kulutukseen. Tämä vipuvaikutus voi kuitenkin toimia myös päinvastoin, pahentaen tappioita ja seuraavaa kulutuksen vähennystä laskukausien aikana. Kaikkea koettua ”hyvää” ei tulisi siis hyvän sään aikana kuluttaa, vaan varautuminen tulee pitää mielessä. Oli muoto sitten säästäminen tai sijoittaminen.


Hyvän sään aikana asuntojen hintojen nousu voi myös helpottaa lainan saantia, sillä kotitalouksien vakuuksien arvo kasvaa. Tämä voi edelleen lisätä kulutusta ja investointeja, mutta samalla se lisää talouden haavoittuvuutta korkeamman velkaantumisasteen myötä. On toki muistettava, että korkea velkaantumisaste ei automaattisesti tarkoita epävakaata taloudellista asemaa


Tiedosta tuo ”varaa on” -tunne 


Varallisuusvaikutus asuntomarkkinoilla on usein unohdettu muuttuja, joka vaikuttaa paitsi yksilöiden kulutus- ja sijoituskäyttäytymiseen, myös laajempaan taloudelliseen maisemaan. Varallisuusvaikutuksen ymmärtäminen ja tietoinen navigointi tämän ilmiön parissa mahdollistaa paremmat päätökset, edistäen henkilökohtaista taloudellista vakautta ja talouden terveyttä laajemminkin. Talouden sykleissä moni asia tapahtuu usein samaan aikaan – kun asuntojen hinnat taas lähtevät nousuun, piristyy myös yksityinen kysyntä ja kulutus. Eräänlainen lumipallo tämäkin. 





Mikäli olet kiinnostunut tulosperusteisesta manageerauksesta, asuntokokonaisuuksien vuokravälityksestä tai asiantuntijapalveluistamme, ota yhteyttä tai soita +358 44 971 3271.

Comments


bottom of page