top of page

Miten treco poikkeaa muista hallinnointipalvelujen tarjoajista?

Asuntosalkun hallinnointia tarjoaa moni yritys, mutta yksikään ei ole suoraan verrattavissa meidän tarjoamaamme palveluun. Kyse ei ole siitä kuka on parempi, vaan kyse on siitä, keitä palvellaan. Me olemme keskittyneet keskisuurten asuntosijoitusyhtiöiden palvelemiseen, jonka vuoksi palvelu sopii sen asiakasryhmän tarpeisiin parhaiten. Mitä erityistä palvelussa sitten on?


Tiimin tärkeys


Asuntosalkun hallinnoinnissa asiantuntemus on avainasemassa. Meidän tiimimme koostuu kokeneista asuntosijoitusalalla toimivista ammattilaisista, joilla on syvällinen ymmärrys asuntosijoittamisesta, asuntojen hallinnoinnista sekä markkinoista ja niiden trendeistä. Vankka kokemus ja ammattitaito ovat ratkaisevia tekijöitä asiakkaiden salkkujen

menestykselle. Tämän lisäksi jokaisen asiakkaan salkkua hallinnoi yksi ihminen, joka vastaa asiakkaan tyytyväisyydestä, salkun laadukkaasta operoinnista ja kokonaisvaltaisesta salkun ymmärryksestä. Tämä henkilökohtainen palvelu on arvokasta, sillä se mahdollistaa salkun räätälöinnin asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.


Meidän tiimimme koostuu yhtiön osakkaista, joka on kilpailuetu muihin markkinoilla toimiviin hallinnointipalvelun tarjoajiin nähden. Omistajuus yhdessä ammattitaidon kanssa lisää salkun hallinnoinnin kokonaisvaltaista laatua ja asiakaskohtaista räätälöintiä. Salkunhoitajamme eivät ole odottamassa seuraavaa palkkakuittia, vaan luomassa arvoa asiakkailleen yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteiden ja arvojen vuoksi.


Henkilökohtainen ja asiakaslähtöinen palvelu


Asiakaslähtöisyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Meidän tavoitteenamme on luoda vahva kumppanuus ja pitkäaikainen suhde asiakkaidemme kanssa. Tiedämme, että jokaisella asiakkaalla on erilaiset tarpeet hallinnointipalvelun suhteen ja siksi jokaisen asiakkaan kanssa käydään läpi heidän yksilölliset tarpeensa aloituspalaverissa.


Henkilökohtainen ja yksilöllinen palvelumme on mahdollista toteuttaa, koska otamme asiakkaiksemme vain yli kymmenen asunnon salkkujen omistajia. Kokorajoituksemme vuoksi asiakkaita on vähemmän ja tämä antaa meidän tiimillemme mahdollisuuden keskittyä jokaisen asiakkaan erityistarpeisiin ja tarjota heille ainutlaatuisen räätälöidyn palvelun. Asiakaslähtöinen palvelumme ja tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollistavat meitä luomaan vahvan suhteen asiakkaisiimme ja varmistamaan heidän tyytyväisyytensä palveluun. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä siihen, että keskittymme myös pieniin yksityiskohtiin. Esimerkiksi asiakkaamme päättävät miten, kuinka usein ja millä asialla salkunhoitajamme kommunikoivat heidän kanssaan.


Hinta-laatu suhde


Meidän kykymme keskittyä yhden asiakkaan tarpeisiin näkyy myös keskittymisessä vuokralaisten tyytyväisyyteen. Käsittelemme kaikki vuokralaisten kysymykset ja huolenaiheet nopeasti ja tehokkaasti. Pidämme asiakkaitamme ajan tasalla vuokralaisten tilanteesta ja raportoimme säännöllisesti asiakkaillemme heidän asuntosalkunsa tilanteesta. Laatimamme raportit ovat asiakkaillemme erityisen tärkeitä, sillä ne auttavat asiakkaitamme seuraamaan heidän asuntosalkkujensa suorituskykyä. Raportit luodaan asiakkaiden kanssa, jotta ne kattavat kaiken mitä asiakas haluaa salkustaan tietää. Asiakkaamme voivat käyttää näitä tietoja arvioidakseen, kuinka heidän salkkunsa suoriutuu ja löytää mahdollisuuksia parantaa sen suorituskykyä.


Yhteenvetona, erotumme markkinoilla tiimimme asiantuntemuksella, henkilökohtaisella palvelulla, asiakaslähtöisyydellä, hinta-laatusuhteella ja kyvyllä keskittyä aidosti asiakkaan tarpeisiin. Meidän vahva kumppanuus asiakkaidemme kanssa antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota räätälöityjä palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja auttavat heitä saavuttamaan heidän taloudelliset tavoitteensa.
Comentários


bottom of page