top of page

Onko raitiotie tie kaupungin onneen?

Päivitetty: 6 päivää sittenSuomeen on rakennettu lisää raitioteitä, mikä on erittäin positiivinen kehityssuunta. Kuitenkin yksi kaupunki jahkailee asian kanssa edelleen. Siksipä pohditaan muutamia asioita mitä tulisi tiedostaa, kun pohditaan raitiotiehen investoimista. 


Raiteet houkuttelevat vuokralaisia


On jo varsin hyvin tiedossa, että asuntojen arvot nousevat raitiotien vierellä. Kun verrataan asuntoja, joista on kohtalainen matka raiteille ja asuntoja, joista ei käytännössä pääse vaivattomasti raitiovaunuun, on arvossa selvästi eroa. Eräät tutkimukset osoittavat, että tuo ero voisi olla jopa 20 prosenttia. Mistä arvo sitten syntyy? Haluttavuudesta. Arvon konkretisoi kasvanut vuokrakysyntä ja halu maksaa vuokrasta enemmän. 50 % vuokralaisista haluaisi vuokrata asunnon, josta on pääsy/on lähellä raitiovaunuliikenteeseen.


Houkuttelevuus koskee yhtä lailla yrityksiä


Ei pelkästään asunnon ja kodin vuokraajat ole valmiita maksamaan enemmän, mutta myös yritykset. On näyttöä, että toimistovuokrat olisivat 15–25 % korkeampia kevyen raideliikenteen vieressä. Samalla 25 % uusista toimistostoista ovat strategisesti lähellä niitä. Erityisesti isot yritykset asettautuvat kevyen raideliikenteen läheisyyteen, koska helppo pääsy julkiseen liikenteeseen on arvokasta myös yritykselle. Erityisesti aikana, jolloin toimistolle meno on muuttunut monien mielissä asteen isommaksi kynnykseksi.


Imago: Case Bergenin Bybanen


Yleensä esimerkit ja vertailut peilaavat muihin kaupunkeihin Suomessa, mutta silmien pitää välillä katsoa hieman kauemmaksi. Norjan toiseksi suurin kaupunki on yliopistokaupunki, jossa raitiotie päätettiin toteuttaa huolimatta siitä, että yhteiskuntataloudellinen kustannussuhde oli negatiivinen. Päätöksenteossa painoi taloudellisten perusteteiden sijaan luotto raitiotien positiivisiin vaikutuksiin kuten kaupungin imagoon ja kaupunkitilan tehokkaaseen käyttöön. Bergenissä oli suuria liikenneruuhkia sekä henkilöauto- että bussiliikenteessä ja näitä piti purkaa. Lopulta Bybanen, raitiotie, on ollut erittäin suosittu ja ylittänyt asetetut tavoitteet. Samalla on arvioitu, että raitiotie olisi johtanut 5–8 kertaisiin asunto- ja toimitilainvestointeihin. Sekin kertoo kai jotain, että 60 % työpaikoista sijaitsee Bybanen varrella. Samalla kaupunki muuttui modernimmaksi ja nykyajan termein myös kestävämmäksi.


Väestönkasvun mahdollistaja


Raitiovaunu on tehokkaampi väen kuljettaja kuin bussi. Siten sen tulisi mahdollistaa myös suuremman väestönkasvun. Kaupungin kasvu perustuu väestönkasvuun ja muuttovetovoimaan sekä edelleen näiden myötä työpaikkakasvuun ja yritysten perustantaan sekä yrityskannan kasvuun. Nämä houkuttavat myös investointeja ja siten pääoman kasvua. Kierre seuraa myös kulttuuriin sekä matkailuun – myös matkailijoiden määrä kasvaa. Noh, ei ratikka tietenkään ainoa mahdollistaja ole. Mutta mikäli joukkoliikenneratkaisut eivät palvele tarpeeksi houkuttelevasti ja tehokkaasti, voi tämä muodostua kasvun rajoitteeksi.


Kaupunki tiivistyy saavutettavuuden ansiosta


Raitiotie tiivistää kaupunkirakennetta ja kaupunginosat integroidaan vahvemmin yhteen. Asema-alueille syntyy keskittymiä, jotka houkuttelevat. Raitiotie parantaa saavutettavuutta, poistaa ruuhkia ja siten lyhentää matka-aikoja. Näin myös luotettavuus paranee. Ja kun mennään oikein syvälle, niin luottamus parantaa tuottavuutta. Eli kaupunkilaisista tulee tuottavampia. Ja toki raitiotiet myös vähentävät autoilua osuen vihreyden teemaan. Mikäli olet kiinnostunut tulosperusteisesta manageerauksesta, asuntokokonaisuuksien vuokravälityksestä tai asiantuntijapalveluistamme, ota yhteyttä tai soita +358 50 360 3686.

コメント


bottom of page