top of page

Ulkoistaa hallinnointi vai palkata työntekijä? – asuntosijoitusyhtiön dilemma


Kun pohditaan työntekijän palkkaamista asuntosijoitusyhtiöön, on tärkeää tarkastella päätöstä sekä hyvien että huonojen puolien kautta. Samalla on tarpeen punnita ulkopuolisen palveluntarjoajan, kuten asuntoportfolion manageerausyhtiön, tarjoamia mahdollisuuksia. Blogikirjoitus keskittyy vertailemaan työntekijän ja ulkoistuksen etuja sekä haasteita.Hallintaa ja keskitystä työntekijän avulla


EDUT


Työntekijän palkkaamisessa on monia etuja. Työntekijä mahdollistaa asuntosijoitusyhtiölle mahdollisuuden valvoa salkkuaan sisäisesti. Lisäksi työntekijä voi omistautua täysin yrityksen toimintaan ja sen tavoitteisiin. Työntekijän läsnäolo mahdollistaa joustavuuden ja nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin. Hän voi tuoda yritykseen asiantuntemusta ja innovatiivisia ideoita, jotka auttavat kasvattamaan sijoitussalkkua ja tuottamaan parempia tuloksia.


HAASTEET


Yrityksen on otettava huomioon palkkakustannukset, jotka voivat hyvinkin olla merkittävä menoerä. Työntekijään liittyvät myös rekrytointi- ja koulutuskustannukset sekä mahdolliset työsuhteeseen liittyvät juridiset ja hallinnolliset velvoitteet. Lisäksi yrityksen on otettava vastuu työntekijän toiminnasta, ja virheet tai epäonnistumiset voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen ja taloudelliseen tilanteeseen.


Riskittömämpää ja ammattimaisempaa sijoittamista ulkoistuksen voimin


Ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla asuntosijoittaja voi hyödyntää ulkoisen yrityksen erikoistunutta asiantuntemustaan asuntosijoitusten hallinnassa. Manageerausyhtiöt pystyvät hallinnoimaan vuokrauksen, ylläpidon ja taloudenhoidon. Parhaimmillaan manageerausyhtiön salkunhoitaja toimii työntekijää joustavammin, nopeammin ja tehokkaammin.


Manageerausyhtiöllä on yleensä laajempi kokemus ja tietotaito, jopa erikoisosaamista, asuntosijoitusten hallinnasta. Yhtiöllä on eri asiantuntijoista koostuva tiimi, jotka ovat erikoistuneet asuntosalkun tehokkaaseen hoitoon ja optimointiin. Haastavissa tilanteissa salkunhoitajat voivat keskustella keskenään sen sijaan, että yksittäinen työntekijä joutuu ottamaan kaikesta selvää. Tämän asiantuntemuksen avulla salkku voi saavuttaa korkeampia vuokratuottoja, alhaisempia tyhjäkäyntiaikoja ja myönteisempää arvon kasvua. Asiantuntijoilla on myös vahvat verkostot ja resurssit, joiden avulla he voivat saada parempia vuokralaisia, tarjota alennettuja sijoitusasuntoja ja hallinnoida operatiivisia tehtäviä tehokkaasti.


Toisaalta asuntosijoitusyhtiö, joka palkkaa oman työntekijän hoitamaan salkkuaan, voi hyötyä tiiviimmästä kontrollista ja sitoutumisesta. Parhaimillaan yrityksen työntekijä voi olla täysin omistautunut yrityksen tavoitteisiin ja tarpeisiin. Hän voi kehittää syvempää ymmärrystä yrityksen salkusta ja sen erityispiirteistä. Tämä voi mahdollisesti johtaa parempaan strategiseen päätöksentekoon ja sijoitusten räätälöintiin yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yritys voi pitää kaikki toiminnan sisäisenä ja säilyttää täyden kontrollin salkunhallinnasta.


On myös tärkeää huomioida kustannukset. Ulkoisen palveluntarjoajan palkkiot voivat olla huomattavia (toki nämäkin vaihtelevat paljon), ja ne on otettava huomioon sijoittajan kannattavuutta arvioitaessa. Toisaalta, vaikka työntekijän palkkaaminen voi näyttää aluksi edullisemmalta, on otettava huomioon kaikki liittyvät kustannukset, kuten palkka, sosiaaliturvamaksut, koulutus, vakuutukset ja muut työsuhteeseen liittyvät kulut. Ja tässä toki oletuksena, että palkkaus on ollut onnistunut.


Tarpeita on erilaisia


Kun tehdään päätöstä työntekijän palkkaamisesta tai ulkoisen palveluntarjoajan käyttämisestä, asuntosijoitusyhtiön on arvioitava omia tarpeitaan ja resurssejaan. On tärkeää punnita etuja ja haittoja kunkin vaihtoehdon suhteen. Joillekin asuntosijoitusyhtiöille oma työntekijä voi olla paras vaihtoehto, kun taas toiset saattavat hyötyä enemmän ulkoisen palveluntarjoajan tarjoamasta asiantuntemuksesta ja palveluista.


Yhteenvetona molemmilla vaihtoehdoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, kuten yleensä. Työntekijän palkkaaminen mahdollistaa sisäisen hallinnan ja potentiaalisesti paremman tehokkuuden, mutta se aiheuttaa myös kustannuksia ja riskejä. Ulkoinen palveluntarjoaja tuo mukanaan erikoistunutta asiantuntemusta, vahvan tiimin ja resurssit, mikä voi johtaa parempaan tuottoon ja salkun arvon kasvuun. Yrityksen oma työntekijä tarjoaa parhaimillaan tiiviimmän kontrollin ja sitoutumisen, mutta ulkoisen palveluntarjoajan käyttö voi olla kustannustehokkaampaa. Päätöksen tekemisessä on otettava huomioon omat tarpeet, resurssit ja kustannukset.


Meillä trecolla pyritään yhdistämään molemmat vaihtoehdot yhdeksi tiiviiksi ja mahdollisimman kattavaksi palveluksi. Rajoitettu asiakasmäärä ja henkilökohtaisesti palveleva salkunhoitaja toimii työntekijän tavoin tehokkaasti, joustavasti ja arvoa luoden. Pyrimme luomaan kumppanuuksia, jotka ovat pitkäikäisiä emmekä vain tekemään asiakastyötä. Enemmän trecon asuntoportfolion manageeraus -pavelusta löydät täältä. Voit myös olla suoraan yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta tai soittamalla.Comments


bottom of page